Breda

Algemene ledenvergadering woensdag 8 februari

Aula Curio         Aanvang 19.30 uur

Zoals gebruikelijk zal in februari weer de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden.

Deze avond helaas geen hoofdrol voor bloemen of planten, maar voor woorden en cijfers.

Desondanks hopen we toch dat u het belang van een algemene vergadering kunt onderschrijven en op deze avond aanwezig zult zijn.

In willekeurige volgorde enkele zaken die deze avond aan de orde zullen komen:

 

  • notulen 2022 vaststellen
  • sociaal verslag 2022
  • financieel verslag 2022 en kascontrole
  • presentatie activiteiten 2023
  • Aandacht voor leden die 20 jaar lid zijn
  • Aandacht voor commissieleden die stoppen met werkzaamheden

 

De definitieve agenda zal aan het begin van de avond worden uitgereikt.

In 2022 werden we als bestuur verrast door een grote opkomst.

We hopen dat u ook deze keer weer aanwezig zult zijn!

De stukken voor de vergadering staan op de website en vindt u hier.

Agenda, Notulen 2022, Sociaal verslag, Baten en Lasten