Activiteiten & Actueel

 

Dit is een totaal ander type carnivoor, Sarracenia psittanica.

In de bekers worden de insecten gevangen en worden er volledig verteerd.

Het insect heeft geen enkele kans meer als het eenmaal de beker is binnengevlogen. Ze hebben immers een aanvliegstrook nodig om te kunnen stijgen of dalen, mij is géén insect bekend dat een helikopter vliegwijze heeft..

 

Drosera zijn plantjes die zich weelderig, maar niet storend, uitzaaien als ze onder de juiste omstandigheden worden geplant.

De insectjes worden gevangen door een soort van (s)lijm.

Het verteringsproces verloopt snel, en na enige dagen rest enkel nog de structuur van het vliegende diertje.

Enige planten

 

Deze Helonias bullata kreeg ik van vrienden, toen nog enkel een bladrozet.

Eenmaal geplaatst in het veenbed: geen zorgen meer. Hij komt ons verblijden met een bloemstengel die oprijst vanuit het centrum. Op korte tijd vormt zich een prachtige bloem. Het geheel meet dan ongeveer een hoogte van 30cm.

Even later strooit hij zijn zaden in het veen. Voor kieming nog even afwachten of dit succesvol wordt afgesloten. 

Zo is er een eerste levensjaar van een plant voorbij.

Een ruwe schatting leert ons dat er een 60 à 70 emmers nodig zijn, liefst dus niet te veel (of géén!) geld aan uitgeven, want deze zijn nooit te recupereren

Bij een bakker krijg ik emmers  (dit is verloren verpakking, afkomstig van fondant chocolade en boter voor zijn patisserie).
Verder kon ik van een chemisch bedrijf, 30liter vaatjes bekomen die op eenzelfde hoogte werden doormidden gezaagd met een wipzaag (decoupeerzaag in goed Nederlands).

In deze omgekeerde emmers worden vooraf zoveel mogelijk gaten geboord aan de bodemzijde.

De draineerbuis zal toelaten een totaal beeld van het waterpeil weer te geven.

Het inbrengen van de turf: dit kan enkel na het grondig vermengen van de turf met regenwater.

Regenwater omdat veenplanten absoluut niet tegen zouten kunnen die leidingwater aanwezig zijn.

Het ideale gereedschap hiervoor is een betonmixer, deze breekt de grotere brokken en vermengt het regenwater met de turf.

Per baal turf van 400 liter wordt ±100 liters regenwater toegevoegd in de mixer, die dan een vijftal minuten blijft draaien. Hierna kan de brij in het bed.

Het water komt dan wel gedeeltelijk los in het bed, maar dit is géén probleem. Ook in de natuur schommelt het waterpeil.

Uit te voeren:

Hiervoor ± 60cm diep een groef uitspitten (breedte beperkt gehouden tot 1m omwille van vlotte onderhoudsmogelijkheid en lengte kan naar eigen inzicht worden bepaald).

Vervolgens afdekken met een vijverfolie en dan dichtgestapeld met geprepareerde emmers. 

Soms zie je bij een collega tuinder een onwezenlijk mooie creatie, dat misschien in Uw tuin ook wel een plaatsje zou verdienen.

Dan begint het puzzelen en zoeken naar de juiste informatie. Alle mogelijke bronnen worden aangesproken, internet, boeken, tijdschriften. Ondanks deze uitgebreide lijst blijkt er toch niet zo verschrikkelijk veel info beschikbaar in de Nederlandse taal.

Onze oosterburen hebben, wat dat betreft, een beetje meer geluk. Een kweker van orchideeën en veenplanten, heeft een kleurrijke handleiding geschreven voor "veen in Uw tuin". Zijn naam: Erich Maier, Altenberge