Activiteiten & Actueel

Compositie

Fotocompositie!

Overal waar mensen iets maken proberen zij de orde te bewaren of te scheppen. De componist zet de noten in een volgorde en tempo dat meerdere mensen aanstaat, maar ook de architect zal zorgen dat niet alleen het gebruik van het gebouw de vorm aangeeft hij moet er voor zorgen dat de buitenkant een lust voor het oog is, ook al gaat dit ten koste van de functionaliteit. Ook in de natuur wil de mens ingrijpen om dingen zo te ordenen en vorm te geven dat ze niet meer als wanorde worden gezien. Kijk naar onze tuinen de planten moeten op kleur, bloeitijd en hoogte worden gerangschikt en bomen en struiken in de juiste vorm geknipt. Compositie is ook onderhevig aan mode op alle terreinen die ik eerder noemde zijn er door de eeuwen heen ontwikkelingen.

Compositie is in de beeldende kunst het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Het is een poging tot creëren van orde in de chaos. De term compositie wordt soms ook gebruikt als titel van een kunstwerk, dit wanneer het de bedoeling is geweest van de kunstenaar om een werk te maken met als doel een boeiende vlakverdeling te creëren. Vroeger heeft men meer dan eens geprobeerd om vaste regels op te stellen, maar dat is niet gelukt. De ideale verhouding van vormen tegenover elkaar dacht men te vinden in de Gulden snede. De 20e eeuw heeft de vaste regels vervangen door persoonlijk stijlonderzoek dat individueler en persoonsgebonden verloopt.

Compositie is ook het werken met tegenstellingen. Vroeger werd meer gedacht in harmonische termen, daar waar in de hedendaagse kunst vaak de disharmonie de bovenhand voert. De toeschouwer wordt geprikkeld en uitgedaagd om de compositie te verbeteren. Een absoluut meester in het ordenen is ongetwijfeld Mondriaan.

Compositie is heel belangrijk voor een goede foto.

Het zal ons allemaal wel opgevallen zijn dat sommige beelden, schilderijen, prenten maar ook foto's meer indruk maken, langer in het geheugen blijven hangen dan andere. Hoe komt dat ?

Bepaalde schilderijen hangen al jaren op een ereplaats in onze grote musea, waarom het ene schilderij wel en het ander niet? Waarom valt het werk van sommige fotografen steeds weer op, en het werk van andere niet. Sommige foto's maken meer indruk dan andere, hoe komt dat ?

Natuurlijk is in de eerste plaats het verhaal, de inhoud van belang, maar vaak blijkt ook de sterke compositie de beeldopbouw bij te dragen tot het succes van de foto.

Het gaat in dit verhaal over compositie en beeldopbouw.

Compositie heeft een hele lange geschiedenis. 2000 jaar geleden al hebben de grieken en romeinen zich er mee bezig gehouden. Wat daarvan overgebleven is, bijvoorbeeld architectuur, vervult ons nog steeds met grote bewondering.

Compositie is in feite ordening van de elementen in het beeldvlak. Een fotograaf kan de beeldelementen, personen, voorwerpen vooraf op de door hem of haar uitgezochte plaatsen zetten. De fotograaf kan ook de camera net zo lang verplaatsen totdat de opbouw van het beeld, de vulling van het matglas, de compositie dus aan de verlangens voldoet. Het gebeurd natuurlijk wel eens dat een opname bij toeval een sterke compositie bevat, maar meestal word een goede compositie echt gemaakt. Hoe maken we een goede compositie ?

Als we pas beginnen dan is het heel nuttig daarbij gebruik te maken van enkele bekende richtlijnen. Later als we meer ervaring hebben, kunnen we de richtlijnen rustig vergeten, als ze eenmaal bekent zijn worden ze onbewust toegepast.

Eigenlijk is compositie de manier waarop ieder van ons bij het maken van een opname op zijn eigen, persoonlijke manier het beeldvlak ordent. Compositie is dan ook een uitdrukking van de persoonlijkheid van de fotograaf. Daarbij spelen zijn of haar achtergrond, opleiding, ervaring visie mee. De compositie-richtlijnen die we nu één: voor één gaan bespreken, kunnen helpen die persoonlijke smaak, die visie te ontwikkelen.

De bekende richtlijnen zijn: eenvoud, regel-van-drie, lijnen, evenwicht, insluiten en samenvallen.

De rest van het verhaal vindt je op: http://be.fotovideo.nu/reviews/2053/basiskennis-compositie