Diversen

ALV 2013 een impressie van Rein

Ans opent
Ursula zit in de zaal
Paul leest voor
veel belangstelling
stel een vraag
Ursula van start
Ans zit in de zaal
A tot Z
wisseling van de wacht
Ans bedankt
20 jaar lid
Frans over
kabouters
trollen
en vogels

Naar schatting 150 leden zijn gekomen naar dé avond van het jaar.


Ans opent snel en geeft meteen Paul het woord voor mededelingen.
De verslagen van de ALV 2012 en de extra ALV met leespauzes geven geen aanleiding tot reactie.
Paul leest de drie A4-tjes van het Sociaal verslag helemaal voor, de vergadering leest mee.

Marianne geeft een toelichting op het Financieel verslag.
De contributie (afdracht van Zoetermeer) daalt sterk.
Er is een papiervernietiger aangeschaft.
Het totale verlies bedraagt € 1958.
De bloemschikkers leveren een mooi saldo, de kookcursus is ook goed.
De rotstuinclub is nog net positief.
Een goed saldo van sculpturen en snoeien.
Het negatief saldo van de fotoclub wordt volgend jaar omgezet in een positieve.
De tuinclub geeft een heel mooi saldo.

Het bestuur heeft bewust de financiële info naar Zoetermeer achtergehouden, daardoor is geen volledige afdracht ontvangen.
Nu zijn de gegevens wel gestuurd en zal er wel betaald worden.

Gevraagd wordt waarom de opbrengst van het staan bij de Kaarsenfabriek niet zichtbaar is.
Het tekort op de binnenlandreizen is met toestemming van het bestuur ontstaan omdat men mensen niet wilde teleurstellen.

Gelden die naar de Stichting Groen en Bloem gaan zijn niet meer het eigendom van de vereniging maar vallen onder het stichtingsbestuur dat ook het bestuur van G&B Breda is.
De oprichting van de Stichting is een beschermingsconstructie  om de fondsen van de afdeling veilig te stellen voor als de landelijke vereniging wil beschikken over de afdelingsmiddelen.
Door de kascontrolecommissie wordt gesteld dat dit volgens de statuten van de afdeling niet kan. Wel is het volgens die statuten wel mogelijk om een stichting in het leven te roepen met een bepaald doel.
De penningmeester zegt genoeg aanwijzingen te hebben dat het in de toekomst mogelijk kan zijn dat de landelijke vereniging de middelen van de afdelingen kan gaan gebruiken.

Kosten die voor de oprichting van de stichting gemaakt zijn, zijn niet zichtbaar in dit financieel overzicht, waar ze zijn ondergebracht bij de bestuurskosten.
Volgende jaren zullen de stichtingsfinanciën in die van de vereniging zichtbaar zijn.

De kascontrolecommissie vindt veel declaraties niet inzichtelijk en het bestuur wil dat alle declaraties via formulieren gemaakt worden met zoveel mogelijk bonnetjes.

Het bestuur en de penningmeester worden op voorstel van de kascontrolecommissie gedechargeerd voor de financiën met uitzondering van de onduidelijke declaraties.

De begroting wordt uitgelegd en goedgekeurd.

Ans neemt na 2x5 jaar afscheid van het bestuur met de stelling dat zowel de Koningin als de Paus haar voorbeeld om af te treden volgen en bedankt dat ze zolang onze voorzitter mocht zijn en ook voor de bloemen.
Een waardig afscheid benadrukt door een van A tot Z van de bloemschikkers.

Marianne wordt herkozen voor de 2e periode van 5 jaar.

Drie leden worden gehuldigd met hun 20-jarig lidmaatschap.

De nieuwe voorzitter wordt met applaus ingeluid, zij treedt meteen in functie en bedankt Jo en Gied, Ton en Ida en Anneke en Rein voor hun inzet.

In het bestuursbeleid dat er op gericht is zoveel mogelijk mensen plezier te geven in bloemen en planten, komt ook het belang van de sociale media naar voren, hiermee geeft de nieuwe voorzitter een nieuwe weg aan. 

Het programma tot het najaar wordt doorgenomen.

De webmaster geeft online uitleg bij de website en moedigt ieder aan om er regelmatig naar te kijken. De social media is er ook voor ouderen en hij biedt aan als helpdesk te functioneren als iemand de weg op de website niet goed kan vinden.

Frans geeft een diapresentatie over kabouters, vogels en trollen die de aanwezigen spontaan laat lachen.

Voorzitter Ursula sluit de avond af met voor iedereen een plantje tegen inlevering van het lotje.

Een mooie avond met levendige discussie, informatie en een goede start van de nieuwe voorzitter.

Vergaderstukken:
Concept Verslag ALV 2012
Concept Verslag extra ALV 2012
Concept Sociaal verslag 2012

Bestuursbeleid 2013-2014

meer

Even voorstellen,
mijn naam is Ursula van Dijk . . .

. . . en ik heb het stokje voorzitterschap overgenomen van Ans Freijser.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de logistieke dienstverlening en doe dat met veel plezier.

Naast mijn gezin, bestaande uit vriend en 2 kinderen, heb ik een hobby - hoe kan het ook anders: tuinieren-  en zo ben ik bij Groei en Bloei terrecht gekomen. Eerst via de afdeling Hoeksche Waard (al was ik daar geen actief lid). Enige tijd na mijn verhuizing naar Fijnaart ben ik actief lid geworden van Groei en Bloei Breda. Inmiddels ben ik aan het derde jaar bloemschikken bezig en doe dat ook met veel plezier. Een leuke club mensen die creatief bezig zijn met zoveel mogelijk middelen die men in de (eigen) tuin kan vinden, al dan niet aangevuld met anderen spullen die gekocht zijn. Natuurlijk zijn er binnen de afdeling nog veel meer clubs actief die ik graag wil leren kennen.

Persoonlijk heb ik het goed naar mijn zin bij de club en toen ik in de nieuwsbrief las dat Ans ermee zou  stoppen ben ik mezelf gaan afvragen of het misschien iets voor mij zou zijn. Na enige tijd met dit idee te hebben rondgelopen (en dit natuurlijk met het thuisfront hebben besproken) ben ik met Ans gaan praten of het inderdaad iets voor mij zou zijn. Ik werd steeds enthousiaster en ben me (nog / steeds) meer in Groei en Bloei gaan verdiepen.
Ik kan alleen maar zeggen dat het me ontzettend leuk lijkt om voor Groei en Bloei Breda als voorzitter mijn best te doen zoals mijn voorganger(s) dat ook gedaan hebben.
Ik heb er in ieder geval zin in en hoop u gauw bij één van de lezingen of clubs te mogen begroeten.

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver