Groentips & Groeninfo

ALV 2014

. . . . een impressie van Rein

woensdagavond 19 februari, om half acht zijn 150 mensen binnen, voorzien van koffie en iets van de bakker.

Voorzitter Ursula opent en geef het woord aan secretaris Paul.

Het verslag van de vorige vergadering wordt niet voorgelezen zegt hij en als er geen op-  of aanmerkingen zijn dan is het dit. Goedgekeurd.

Het sociaal verslag was al via de nieuwsbrief verspreid zegt de secretaris, Paul noemt enkele overledenen over wie bericht ontvangen is.
Deelnemers aan bloemschikwedstrijden worden genoemd en de behaalde resultaten. Contact wordt onderhouden met de verwante verenigingen IVN, KNNV en Vogelwerkgroep, we willen in de toekomst nauwer samenwerken.
Het is moeilijk om alle cursussen door te laten gaan. Werelds koken was een succes. De tuinclub draait op volle toeren en de rotstuinclub kan nog net blijven bestaan. Tuinreizen waren boeiend evenals de fiets- en wandeltochten.
De PR commissie was actief, ook op de kaarsenfabriek met ondersteuning van de bloemschikkers.
Coby Posthumus merkt op dat de open tuinen in het westelijk afdelingsgebied niet vermeld zijn in het sociaal verslag. Paul zal dit aanvullen en het verslag nog digitaal ter inzage leggen.

Financieel verslag 2013.
Penningmeester Marianne legt uit dat de reserves van de vereniging zijn overgeboekt naar de Stichting, een bedrag van € 44.300. De kosten van de Stichting zijn € 321.
De cijfers op het scherm zijn moelijk leesbaar, dan maar van papier en het licht weer aan, dan verdwijnt het beeld helemaal.
De Stichting draagt het verlies. In 2013 is iets meer contributie (= de afdracht uit Zoetermeer) ontvangen dan in 2012. Waardoor is niet duidelijk. 
Op papier worden winst en verlies doorgenomen, alles loopt wat terug omdat het ledenaantal terugloopt. Bestuurskosten zijn minder omdat de voorzitter geen kilometers declareert. Een sheet wordt geprojecteerd met de gelden van de Stichting: € 42.433,29
Vraag: de opbrengst van de cursus werelds koken was € 400, is het niet beter om de prijs wat te drukken?
Marianne legt uit: Landelijk te weinig leden betekent dat er binnen enkele jaren geen overmaking meer is naar de afdelingen en refereert aan haar zitting in de landelijke commissie herstructurering. In de toekomst zal een bedrijfsmatige aanpak nodig zijn, een omslag in het denken om zelf de broek op te kunnen houden en concludeert daaruit dat cursussen niet goedkoper kunnen. 
Opmerkingen: als je het duurder maakt gaan er minder mensen meedoen.
Als er meer vrienden komen die € 15 betalen kun je veel meer doen.

Kascontrole: Mirjam verklaart dat de kascommissie de boekhouding in orde heeft bevonden en heeft gezien dat het geld voor de Stichting op ING en Triodos bank is overgeboek. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd behalve een verschil van 1 Eurocent.

Begroting 2014: de contributie is lager vanwege de nationale tuinweek. De rente van de Stichting wordt wel toegerekend naar de KMTP. De begroting bedraagt € 90.550 en wordt met applaus goedgekeurd.

Bestuur: Paul is aftredend, er is geen andere kandidaat dus is Paul herkozen, hij maakt zijn hele periode niet vol, er wordt meteen een oproep geplaatst voor vervanging.

Leden die 20 jaar lid zijn worden in het zonnetje gezet met een bloem en een kadobon.


Bestuursbeleid als vorig jaar: mensen plezier geven in bloemen en planten.
Het blijft eigenlijk een beetje zoals het was zegt Ursula. 
De social media website en Fb worden goed bezocht.
Presenteert de programmapunten die in het lopende seizoen nog komen en roept op tot deelname. Opvallend zijn 1-jarigen zaaien, de ZNKB bij zusterafdeling De Langstraat, de NKB, de Europese KB in Dublin en de 1 M2 tuin.
Het opentuinenweekend van 21 en 22 juni als afsluiting van de nationale tuinweek.

Nationale tuinweek 14 -21 juni.
Mirjam brengt dit als een enthousiaste ambassadrice en vertelt van onze invloed op de leefomgeving, groen en duurzaam, onze ervaringsdeskundigheid, op de juiste manier met groen om gaan en de vertederende schoonheid.
Roept op onze ervaring te delen met de toekomst: een hele generatie 40+ ers waar de grootste zorg voor kinderen voorbij is en die zich gaan richten op groen.
Samen met familie, kinderen, kleinkinderen, samenwerking Wolfslaar (bijenhotel), samenwerking wijkdeal (tuintjes ouderen).

Met de rondvraag sluit Ursula het officiele gedeelte af.
Hapje + drankje tijd met veel contact en daarna laat
Piet van de Klundert zijn audiovisuale presentatie zien en horen van de Duitsland reis van vorig jaar: een mengeling van herkenning en genieten van tuinen, landschappen en elkaar.

Dan gaat iedereen tevreden weg met een mooie Camellia japonica 'Curly Lady'
Een gezellige avond met veel oude bekenden in goede sfeer.