Groentips & Groeninfo

ALV 2015

 

. . . een impressie van Rein . . .

 

Algemene Ledenvergadering 2015

 

Voorzitter Ursula opent de vergadering van ongeveer 120 mensen

 

Sociaal verslag

secretaris Paul neemt de hoofdpunten door van het sociaal verslag 2014: ledenverloop van 811 naar 742, desgevraagd wordt gezegd dat er 94 leden zijn van de Stichting Groen en Bloem, dit is niet in de stukken vermeld.

 

Financie├źn.

penningmeester Marianne laat op een moeilijk leesbaar sheet zien dat er 12348 op de bank staat, minder dan vorig jaar door overboeking naar de Stichting.
De financiele gegevens van de fotoclub zijn niet helemaal duidelijk.

Een verlies van 2725 (vorig jaar 2079).
Het verlies komt door de verplichte bijdrage aan de Nationale Tuinweek 2014 en door het extra drukken van nieuwsbrieven.

De cursusomzet is 37869 met een saldo van 4197.

De Stichting heeft eind 2014 40734.

 

Controle.

De kascontrolecommissie heeft de stukken in orde bevonden en constateert een schrikbarende teruggang in het aantal leden, dat de afdracht terugloopt, dat er door vrijwilligers weinig gedeclareerd is en dat gegevens van de fotoclub ontbreken. Zorgvuldig en getrouw is de boekhouding gedaan en stelt voor penningmeester en bestuur te dechargeren hetgeen met applaus bevestigd wordt.

 

Social media.

wembaster Mirjam geeft  uitleg over de website en facebook, een inventarisatie in de zaal geeft aan dat meer dan 50% digitaal kijkt en dat 10% nooit naar de website kijkt.

De leesbaarheid van de papieren nieuwsbrief kan beter, de oude stijl nieuwsbrief was beter.

 

In het zonnetje.

Jubilarissen krijgen een bloemetje en een bon voor 20 jaar lidmaatschap, Nel Wens voor haar tuinclubjubileum en Leen Kalkman (niet aanwezig) voor zijn redacteurschap.

 

Nieuwe bestuursleden.

Diny wordt gekozen tot nieuwe secretaris en Plony tot nieuwe penningmeester. Met een bloemetje wordt afscheid genomen van Paul en Marianne.

 

Wat komt.

De voorzitter verklaart dat het bestuursbeleid ongeveer is wat we nu doen en laat de activiteiten van het lopende seizoen zien.

De Nationale Tuinweek 2015 wordt met het Waterschap Brabantse Delta geopend en ideeen worden gegeven van wat er allemaal kan gebeuren.

 

10 jaar tuinreizen in 35 minuten.

Na de pauze met een hapje en een drankje geeft Piet een prachtige presentatie van tuinenreizen in de afgelopen 10 jaar ondersteund door toepasselijk muziek.

 

Na afloop krijgt iedereen een Rafiolepes en gaan we allemaal tevreden naar huis.

We hebben elkaar gezien en bijgepraat en we weten wat er komt aan groene activiteiten met een actief bestuur.

meer

Mirjam en social media

. . . een impressie van Rein . . .

Webmaster en redacteur Mirjam doet haar uiterste best
om website en facebook actueel te houden.

De digitale nieuwsbrief maken met links naar de website.

Facebook met links naar de website.

De mensen zonder digitale interesse voorzien van een goed leesbare nieuwsbrief op papier.

Complimenten voor onze spil in de informatie voorziening.

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver