Bekijk online
Afdeling  Breda
Nieuwsflits februari

Lezing RotsTuinClub    6 februari ,19.30 u 

 

Komende dinsdag 6 februari om 19.30 zou Bart Moerland een "Interactieve lezing geven over het kweken en 

vermeerderen van rotsplanten".

 

Door gezondheidsproblemen, die zich afgelopen weekend 27/28 jan manifesteerden, kan Bart deze lezing niet 

geven, hetgeen wij ten zeerste betreuren.

 

De RTC heeft diverse gastsprekers benaderd en uiteindelijk Harrie de Vries bereid gevonden om een lezing

te presenteren in Breda. Harrie is een van de bekende sprekers in binnen- en buitenland mede vanwege zijn 

vele buitenlandreizen naar landen die normaliter niet zo vaak bezocht worden.

Op basis van eerdere lezingen belooft dit ook weer een interessante en leerzame lezing te worden.

Bent U geïnteresseerd kom dan dinsdag naar deze lezing.

 

Tot slot: Met Bart Moerland is de afspraak gemaakt dat, zodra zijn gezondheid het toestaat en hij weer rijden mag, hij zijn bijzondere lezing komt geven.

 

Commissie “groenmarkt”.

 

Vanaf 1 februari zijn we een nieuwe commissie rijker : commissie “Groenmarkt”.

 

Willian de Hoon, Coby Posthumus, Lida van Gaal en Herman Smits gaan de  de plantjes markt een nieuwe impuls geven. In de ze nieuwsflits zullen ze u uitleggen hoe het nieuwe concept zal gaan worden.

Het bestuur is uiteraard  heel blij mee met dit initiatief en  wensen hen veel succes!!

 

------------------------------------------------------------- 

 

Nieuwe opzet: Ruil/plantjesbeurs wordt Groenmarkt.

Zaterdag 21 april a.s. bij de familie Diepstraten in Dongen.

 

De markt dóór leden, voor iedereen,  leden en niet-leden!

 

De ruil/plantjesbeurs is uiteraard bij iedereen wel bekend, maar we gaan deze activiteit vernieuwen .

Meestal zijn  het de tuinclubleden , die zich bezig houden met vermeerderen / stekken / enten  van planten en die op die markt hun plantjes aanbieden.

Maar wij willen ook de rotstuinclub, fotoclub en bloemschikkers oproepen om  op die zaterdag 21 april hun activiteiten te promoten en zo mogelijk  hun werk aan te bieden.

Andere leden met tuin gerelateerde hobby’s, en dat kan erg breed  zijn, kunnen ook hun artikelen aanbieden. Te denken valt  aan zelfgemaakte jam/chutneys/taart, creatieve groenartikelen zoals bijv. tuindecoraties van keramiek, mozaiek, nog in goede staat zijnde tuinboeken en tuingereedschap, potteriën, brocante etc …

Het gaat hier wel om artikelen die voor een klein prijsje aangeboden mogen worden.

 

Wil  je een plekje op de markt? Dan wel graag aanmelden voor 1 april a.s. bij:

Coby Posthumus,  mail:  cobyposthumusdewit@gmail.com

Bij vragen, bel dan na 18 uur  naar Coby,  tel. : 0168-404274

 

Groenmarkt

Informatie